Liên hệ trực tiếp:

Trường THCS Tân Hưng

Lạng Giang, Bắc Giang
3881470
c2tanhunglg.bacgiang@moet.edu.vn