Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 16
Tháng 08 : 139
Năm 2022 : 2.397
 • Bạch Thị Chung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   bachchung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy Văn

 • Nguyễn Thị Dung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   dung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Dạy môn Văn

 • Nguyễn Văn Đông
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   nguyendonggvlg.vn.@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn chính: Địa lí

 • Nguyễn Thanh Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   nguyenthanhhabg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn chính: Mỹ thuật

 • Cao Thị Hạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   caohanhlg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn chính: Văn

 • Nguyễn Thị Hào
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   nguyenthihaobg79@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn chính: Anh văn

 • Nguyễn Thị Thu Hằng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Email:
   hanggvlg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn chính: Lịch Sử

 • Phạm Thị Hòa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   nguoimua@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn chính: GDCD

 • Hoàng Minh Huệ
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn chính: Ngữ Văn

 • Nguyễn Thị Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư chi đoàn trường
  • Học hàm, học vị:
   Cao đẳng
  • Email:
   meobeyeu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn chính: GDCD

 • Trần Thị Thanh Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   huyenquyetdung01031984@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn chính: Âm nhạc

 • Phạm Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   phamhuongtanhung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Chuyên môn chính: Anh văn