Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 13
Tháng 08 : 136
Năm 2022 : 2.394
 • Lê Thị Thu Hà
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cao Đẳng
  • Email:
   lehagvlg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy môn Hóa

 • Nguyễn Công Hoá
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   nchoa.pgdlg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy môn Thể Dục

 • Lê Thị Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy môn Sinh

 • Nguyễn Thu Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   nhoccon9884@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy môn Thể dục

 • Phùng Thị Hương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   phunghuonglg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Toán

 • Hoàng Thị Liên
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư Đoàn TNCSHCM
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   hoanglienlg@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Toán

 • Chu Thị Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   chumai@yahoo.com.vn
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy môn Hóa

 • Nguyễn Tiến Mạnh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   nguyenmanhc2tanhung@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Thể dục

 • Nguyễn Thị Nguyệt
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   nguyetlg1981@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Toán

 • Vũ Thị Hồng Phú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổng phụ trách đội
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   vuhongphugv82@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Thể dục

 • Thân Văn Tửu
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Email:
   thanvantuu@gmail.com
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên dạy Toán

 • Phạm Quang Quân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Đại học
  • Giới thiệu sơ bộ:

   Giáo viên Vật lí