QÚA TRÌNH XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

Trường THCS Tân Hưng hôm nay là hiện thân của trường cấp 2 Tân Hưng trước đây, Trường được thành lập năm 1965 tại Cầu Đình làng Trung Phụ. Khi đó Trường chỉ có 1 lớp 5 và 1 lớp 6 với gần 100 HS và 5 thày cô giáo. Người Hiệu trưởng đầu tiên của Trường là cô giáo Lê Thị Chất…

TRƯỜNG THCS TÂN HƯNG

47 NĂM XÂY DỰNG VÀ TRƯỞNG THÀNH

 

          Trường THCS Tân Hưng là hiện thân của trường cấp 2 Tân Hưng, Trường được thành lập năm 1965 tại Cầu Đình làng Trung Phụ. Khi đó Trường chỉ có 1 lớp 5 và 1 lớp 6 với gần 100 HS và 5 thày cô giáo. Người Hiệu trưởng đầu tiên của Trường là cô giáo Lê Thị Chất.

          Từ năm 1966 đến năm 1968, do chiến tranh ác liệt, Trường phải sơ tán đến thôn Cầu Bài rồi về thôn Rừng Lẫn. Dưới làn bom đạn của giặc Mỹ, phòng học phải làm nửa chìm nửa nổi, phía dưới và xung quanh có hầm hào tránh bom đạn, bàn ghế được ghép từ những thanh tre, giờ học có khi phải tổ chức vào buổi tối hoặc sáng sớm. Năm 1969,  Trường chuyển về khu Dinh Tiều làng Trung Phụ.Thời điểm này, Trường có 6 lớp (3 lớp 5, 2 lớp 6, 1 lớp 7) với gần 200 học sinh và 10 thày cô giáo do thày giáo Nguyễn Thúc Hể làm Hiệu trưởng.

Năm 1970, trường cấp 2 được sáp nhập với trường cấp 1 và đổi tên là trường cấp 1-2 Tân Hưng. Giai đoạn 1970-1982, số lớp số HS khối cấp 2 được duy trì ổn định: 3 lớp 5; 3 lớp 6; 3 lớp 7 với gần 300 học sinh và 15 thày cô giáo dưới sự chỉ đạo của các thày Hiệu trưởng:Nguyễn Thúc Hể, Nguyễn Văn Thi, Chu Diên Hưu, Nguyễn Đức Hiệu, Hoàng Đình Kỉnh.

          Từ 1983, Trường được đổi tên thành trường PTCS Tân Hưng. Giai đoạn 1983-1991, Trường duy trì 8 lớp với 246 học sinh. Trong giai đoạn này Trường đã chuyển địa điểm về xóm Dinh Quan làng Trung Phụ, Trường được duy trì và phát triển dưới sự chỉ đạo của các thày Hiệu trưởng: Ngô Quang Sản, Dương Thế Bảng.

          Năm 1992, theo quyết định của Ngành, trường PTCS Tân Hưng được tách thành 02 trường: Tiểu học và THCS. Năm học 1992-1993, Trường lại được chuyển về Bãi Tràng làng Trung Phụ, thời điểm này Trường có 7 lớp với 204 học sinh. Mười năm sau, Trường đã có 25 lớp với 1034 học sinh, đây là giai đoạn Trường phát triển mạnh về số lượng và chất lượng dưới sự chỉ đạo của các thế hệ Hiệu trưởng: thày Dương Thế Xuân, cô Ngô Thị Kim Loan.

Từ năm 2003 đến năm 2011, chất lượng giáo dục của nhà trường luôn được duy trì và phát triển dưới sự chỉ đạo của các thế hệ Hiệu trưởng: thày Mai Văn Nghị, thày Giáp Đức Sơn, cô Vũ Thị Thi.

          47 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự chỉ đạo sát sao của các cấp lãnh đạo, sự quan tâm giúp đỡ của các lực lượng xã hội, đặc biệt là sự phấn đấu nỗ lực của các thế hệ thày, trò. Trường THCS Tân Hưng đã trưởng thành và lập được nhiều thành tích. Nhiều học sinh của Trường đã trở thành cán bộ quản lý, giữ các chức vụ quan trọng trong Đảng, Nhà nước, quân đội.

Trường từ 2 lớp với gần 100 học sinh và 5 cán bộ giáo viên, nay đã có 16 lớp với 500 học sinh và 43 cán bộ giáo viên, nhiều năm liền đạt danh hiệu Tiên tiến xuất sắc cấp huyện, cấp tỉnh; đặc biệt trong những năm gần đây, trường liên tục giữ ở vị trí tốp đầu trong huyện và được công nhận Trường đạt chuẩn quốc gia năm 2011. 

                                                                                 Tân Hưng, ngày 09 tháng 3 năm 2012.

                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

 

 

                                                                                                      Vũ Thị Thi